Ямбол,на Хотел в Ямбол,училища в Ямбол,детски градини Ямбол,община Ямбол и блогът на Ямбол

История на град Ямбол

Информация за нашия красив град Ямбол

                                                                     Ямбол-информация за нашия красив град Ямбол

Най ранните останки от живот в пределите на Ямбол област датират от 7 хилядолетие преди Христа .Те са намерени в селища по поречието на рeка Тунджа и по притоци и. На и около територията на днешния Ямбол има останки от 2 големи селищни могили, известни в литература под имената Рашева могила и Марчева , в които се намират останки от неолита, бронзовата епоха и енеолита . Голяма част от откритите находки се съхраняват в Френския Лувър и Археологически музей на София. Ценни находки от тези могили има и в днешния и Историческият музей-Ямбол.Много открития са направени от Немско-Българската археологическа експедиция с проучване на селищната могила край село Драма и разкопки край село Драма и прилежащия и микрораион.За пръв път в наща държава са намерени фрагменнти от микенска керамика и глиннен печат - "Линеарно писмо-А". Досега около територията на област Ямбол са открити над 270 селищни могили и праисторически селища. Край село Хлябово, село Сакарци и село Българска поляна има най голяма концентрация на мегалитни,долмени-паметницина територията на днешна България. Около района на село Палеокастро, около град Тополовград,се намира уникален храм от скъла на слънцето с над сто изрязани в скълата каменни диска. Такова светилище има и в района на село Мелница. Датират в края на 2 и началото на 1 хилилядолетие преди Христа Кабиле. На територията на област Ямболска, край село Кабиле на площ от 500 декара, се намира един най- уникалните археологически резервати в България, включващ в границети си тракийския г. Кабиле.Селищният живот тук се заражда в края на 2 и в началото 1 хил. п. Христа около древен култов център, който е разположен по скалите на възвишението "Зайчи връх", последното от възвишенията на Средна гора.Даже ако съдим в описанията на някой древните авторй, епиграфските паметници и в археологическите проучвания, около 4 век преди Христа град Кабиле вече е бил изграден по подобие на някой от гръцките градове - полиси с храмове,акропол, площад и много добре защитен от крепостни кули и стени. В началото на 3 век преди Христа.Град Кабиле е бил столица в Одриската държава начело с Спартак, който пръв от всички тракийските владетели се нарича "базилевс". След келтското нашествие в град Кабиле, царската институция се подменя с градско управление. През 3 - 2 в.преди Христа град Кабиле сече вече собствени бронзови и даже сребърни монети със изображението на статуята Артемида - Фосфорос, закрилничка на град Кабиле. През целия елинистически период (4 - 1 век преди Христа) град Кабиле осъществява интензивни контакти около Егейския свят и вътрешността в Тракия и в Черноморските колонии, чрез доста удобния път по течението на река Тунджа. През 45 година след Христа.Град Кабиле е бил част от голямата римската провинция Тракия. Във началото на 2 в. Той се превръща във един от най-важните воени лагери в тази провинция. В лагера последователно квартируват 2 кохорти. След като приемат на християнството,около началото на 4 в., Кабиле се е превърнал във водещ епископски център. Град Кабиле е разрушен по времето на варварските нашествия около края на 4 в. От римските времена, по епиграфски паметници, е доста известен и друг много голям селйщен център Додопара. За центъра се предполага, че се е намирал в Манастирските възвишения, близо до село Голям Манастир. Около територията на област Ямболска са открити около 1000 надгробни могили 30 крепости и около 70 селища. Успоредно с град Кабиле,около епохата на късната античност (4в. - 5 в.), своето голямо развитие започва и селището което е разположено под днешния гр. Ямбол.Предполага се, че през 15.05. 293 година, преминавайки през него, император Диоклециан му дава статута на град и името Диосполис -"Град на Зевс". Във следващите векове той постепенно иземва административните, икономическите и даже религиозните функции на град Кабиле и се превърнал в един от наи големите центърове в Югоизточна Тракия.Около 705 година, след включването на областа "Загоре" в рамките на Българската държава, средновековният град Ямбол е важен пункт по южната и граница. Град Ямбол заема централно място по протежение на дългия граничен окоп "Еркесия" и е станал изходна база за отбранителните и настъпателните действия на българските войници по времето на Първото българско царство (8 - 10 в). Следите от пограничния окоп "Еркесия", можете да видте около село Недялско,село Люлин,село Войника и други. По времената на Второто българско царство (12- 14 в.) целият регйон по долното течение на река Тунджа, днешната област Ямбол, поради хубавите си природоклиматични условия, много богата суровинна база и централното си местоположение между град Търновград и град Константинопол, изживява бурено икономическо развитие. Развива се занаятчийството,земеделието,търговията,покрай пътищата и около реката възникват нови крепости,култови сгради ,селища и доста манастирскии комплекси.Едни от най известните крепости в Ямболска област е Средновековният Ямбол, останки от него могат да се видят на живо в двора на средно учелище ТМТ "Иван Райнов"-Ямбол, които през вековете градът бил известен с много имена имената: Дамполис, Диосполис , Диамполис, Дъбилин, Динибули; крепостта Драмица край днешното с.Драма,Версиникия край Мелница,Йоаница край Елхово ,крепостта край днешното село Каравелово и др. Изключително атрактивен и интересен е средновековният манастир край село Воден, за коeто се предполага, че е място където е творил и живял Григорий Синаит, създателя на исихазма. През 1373 година след ожесточена съпротива Средновековният град Ямбол попада в османска власт.Със градът падат и земите по протежение на цялото долно течение на река Тунджа. През 1509 година в град Ямбол е изграден Безистена,един от най-красивите и най-големите покрити пазари във европейската територия на голямата Османска империя.Построиката е доста забележителен архитектурен паметник,и един от няколкото запазени от епохата, не само в град Ямбол а и в България, и даже и Европа. След края Руско турската война 1877г. - 1878 година, по инициатива на генерал Скобелев, на връх "Бакаджика" край град Ямбол е изграден първият в България паметник, увековечаващ руско-българската дружба.Паметника е осветен през месец май 1884 година и носи името на "Свети Александър Невски-Ямбол". С акта на Съединението на 6 септември 1885година, град Ямбол и областа около градът са окончателно освободени. Днес град Ямбол е развит с доста богато историческо и културно наследство,съхранявано в много добре уредени музей на България , художествени галерий и библиотеки.Град Ямбол става много известен със това ,че по-времвто Руско-турската воина 1829г.-1830 година голямата част от населението на градът и ямболска област се изселва изгонен от турците в Добруджа и Бесарабия и други части в югоизточната част на България е доста рядко заселена което променено след края на Междусъюзническата воина 1913 година с идването на българите от източна Тракия и от Западна Тракия и още много селища от които българския народ е прогоне след 1913г. - 1919 година.

Ямбол се намира в Югоизточна България и е разположен на двата бряга на река Тунджа. Намира се на 93 км от Черно море и южно от магистралата София-Бургас. Град Ямбол е бил известен под имената Дианополис, Дамполис, Дъбилин,Диосполис и накрая град Ямбол. На 10 км западно от град Ямбол се подвизават Американски военни бази село Безмер (Област Ямбол).Градът Ямбол се намира в България. Той е административен център на Ямболска област, както и център и единственото населено място на Община Ямбол.При преброяването на населението от 2011 година оценява Ямбол с население 74 131 души, което поставя градът на транаисто място по големина в България.Основни факти за Ямболска област площа му е 3355km населението в областа е 131477 души има 4 града в Ямболска област 105 села.регионалния център се намира в град Ямбол.Общините в Ямболска област са 5-1.Община Болярово 2.Община Елхово 3.Община Стралджа 4.Община Тунджа 5.Община Ямбол-град.

Административно деление

 Ямбол е разделен днес на 18 квартала:

Райна Княгиня-Ямбол,Бенковски-Ямбол,Д-р Дончев-Ямбол,Христо Ботев-Ямбол,Изток-Ямбол,Генерал Заимов-Ямбол,Възраждане-Ямбол,Аврен-Ямбол,Васил Левски-Ямбол,Граф Игнатиев-Ямбол,Диана-Ямбол,Хале-Ямбол,Зорница-Ямбол,Каргона-Ябол,Златен Рог-Ямбол,Клокотница-Ямбол,Индустриална Зона-ЯМбол

Религия

 Религиятa в Ямбол е православно християнство. В град Ямбол има православни храм „Свти Никола“, храм „Свети Георги“Ямбол-построен през 1737 година. храм „Света Троица“Ямбол,протестантски църкви и католическа Мормонска църква,евангелска църква, Адвентна църква, евангелска баптистка църква , Апостолска реформирана църква, както джамия Ески джамия-Ямбол. Бившата синагога понастоящем се ползва като картинна галерия и се намира в центъра на градът зад профсъюзния дом.

Образование

Образователната структура на град Ямбол са се наблюдавали през годините на преброяване им. През последното преброяване 2001 гoдина се вижда, че хората на гр. Ямбол са с сравнително високо образователно равнище.Около 54,4 % от тях са с доста високо образование (средно, висше-специалист и висше).

В региона на Ямбол има 8 основни училища , 4 начални, 2 езикови гимназии ,1 прогимназия, 1 математическа гимназия,8 професионални гимназии,1 профилирана гимназия. Създадени са три извънучилищни звена: Училищен център за политехническо и трудово обучение, Национална астрономически планетариум и обсерватория,Обединен детски комплекс.

В училищата на град Ямбол са застъпали всички профили –изкуства и спорт, хуманитарен, чуждоезиков, природоматематически, технологичен. Профилираното обуучение и разширеното изучаване на някои от общообразователни предмети дава възможности да се подстави индивидуалността на учениците в центъра на учебно-възпитателните процеси, да се даде готовност за бързо професионална ориентация към даден профил, специалност.

В общинските училища на град Ямбол през учебната 2005г./2006 г. се обучават около 8982 ученика в около 389 паралелки от 1 до 12 клас. А броят в полуинтернатните групи е около 14.

През учебната 2003г./2004 г. числото на учениците е било около 9900 деца, разпределени в 415 паралелки.

А през 2002г./2003 г. броят на учениците и паралелки са около: 10352деца в 435 паралелки.

Хората, заети в сферата на “Образованието” за учебната 2004г,/2005 г., е 1267 човека, за 2003г./2004г. - 1290, а за 2002/2003г.–1329

Общината на град Ямбол осигурява необходимите социално-психологически, материално-технически и педагогически предпоставки за цял обхват на децата от предучилищните детски заведения. Подготовката на децата за училище се изпълнява в полудневни детски градини към училищата и в подготвителни групи към ЦДГ.Има изградени тесни връзки и взаимодеиствия между целодневните детски градини и училищата, в които предстой да постъпят децата.

В основни училища и началните на Ямбол има 18 полудневни групи с около 364 деца. В района на град Ямбол функционират и 13 ЦДГ с 80 групи, които са посетени от 2005 деца. Образованието е на първо място и един от най-големите приоритетите на град Ямбол. Повечето от зрелостниците са доста добре подготвени и даже продължават обучението си в университетите в наща държава,както и в целия свят.

В град Ямбол се намиратТехнически колеж към Тракийски университет на Стара Загора , Камерен оркестър „ДианополисДраматичен ,театър „Невена Коканова” , в който кипи доста усилена творческа, културна и просфетни мероприятия.

Промишленост

Промишлеността е един от най-важните сектор в икономиката на град Ямбол. Структурата и обхваща следните подотрасли хранително-вкусова промишленост, текстилна и трикотажна промишленост,машиностроене и металообработване,шивашка промишленост-химическа промишленост. В град Ямбол се развиват нови отрасли като производството на автомобилно електрооборудване , рециклирането на отпадни пластмасови продукти. Сред наи- големите индустриални предприятия определящи облика на промишлеността в град Ямбол се нареждат -,"Екопласт Файбър"-Ямбол-, "Миролио"-Ямбол, "Тунджа"-Ямбол, "Папас олио-"-Ямбол, "Синтер М-АД"-Ямбол"Карил"-Ямбол, "Винпром"-Ямбол,"Язаки"-българия е наи голямото предприятие в Ямбол и много други.

Селско стопанство

Регйонът около град Ямбол е втори по производство на селско стопанска продукция в България. Произвеждат се ,царевица,ечемик,маслодаен слънчоглед,памук,технически култури,слънчоглед-кориандър-хлебна и фуражна пшеница,качествено бяло грозде и червено грозде от винени сортове както и зеленчуци и плодове.

На област Ямболска принадлежат 6.2% от обработваемата земя на България.Целия размер земеделските земи в област Ямболска е 2 580 393 декъра към 31.12.1999 година,към тях на 273 ОО1 декъра са изградени поливни системи и на 79 001 декъра отводнителни системи. Ямболския регион е отвърден като втори по големина производител на селскостопанска проукция след Добруджата

Основните култури, които се произвеждат в област Ямбол,са-Пшеница,Слънчоглед,Технически култури,Ечемик,Червено и бяло грозде.

Животновъдството в района на и около град Ямбол е ориентирано в производство на месо — говеждо и свинско, и мляко-овче и краве. Добре развити са свиневъдството,овцевъдството,фазановъдството и рибовъдството. Перспективите за бъдещото развитие на селското стопанство са да се увеличат лозовите насаждения,развитие на млечното говедовъдство, на пивоварния ечемик обвързване на инвестициите в хранително-вкусовата промишленост с преки инвестиции в селското стопанство, разширяване и модернизация на системи,своевременно възстановяване изграждане на съвременни фуражни бази и други.

Горско стопанство

Горският фонд заема 15,1 % от територията на област Ямболска. Условията са подходящи за организиран ловен туризъм на елен лопатар, благороден елен , фазани,див заек,тракийски кеклик,дива свиня. Има осем ловни комплекси на територията на област Ямболска. Основните тенденции в развитието на горското стопанство са в създаването на Дивечова станция и на тази основа развитие на ловния туризъм, призната и оторизирана да издава и заверява различни документи, обслужващи външнотърговската дейност на фирмите и тяхното представяне пред света.

Климат

Ямбол e разположен в югоизточна България, Тунджанско-Странджанската низина. Градът Ямбол е разположен на двата бряга на реката Тунджа,4-та по големина река в държавата ни.

Град Ямбол съществува над 10 в.

По свойте климатични фактори Ямбол принадлежи към климатичния район на Източна България от Преходно-континенталната климатична подобласт на континенталната-европеиска климатична област.

Гр. Ямбол се характеризира с добра за държавата (233 часа) годишна продължителност на греенето на слънцето при нормална (1550 до 1600 часа) продължителноста на слънчевото грене за температурата на въздуха около 10°С. Сумарната годишна радияция на слънцето е също висока 5600 MJ/m2, при сумарна радиация на слънцето за периода при температури на въздуха над 10°С е 4400 МJ/ m2.

Облачноста е един от главните фактори на климата. Облачноста е максимум около зимните месеци , което намалява притока на топлина към земната повърхност в район на Ямбол с около 70%.

Надморската височина и Георграфската ширина, на която се намира град Ямбол, определят не голямата разлика в топлинно отношение по-между основните сезони -лято и зима.

Районът на Ямбол се характеризира с сравнително доста мека зима, като средномесечните януарски температури са 0,2°С и горещо лято със средномесечна температура за месец юли - 23.2°С. Средната годишна максимална температура е 17,9°С, а средната годишна минимална - 6,4°С. Средногодишната месечна температура е 12.0°С.

Пролетта в Ямбол настъпва много рано около края на месец февруари, и начолото на март,средната температуратура е над 0,5°С (средни минимални и максимални температури за април + 5,1°С + 17,9°С). Есента в Ямбол е сравнително топла. Първите мразове от есента са към края на месец октомври или в началото на месец ноември. Средните минимални и максимални температури за ноември са + 3,7°С ±12,4°С.

Продължителността на периода с температура над 5°С е около 270 дни.

Типично за град Ямбол е ниска честота на мъгливото време (с около 46,8 дни с мъгла годишно) най-много през зимата.

Един от основните климатични фактори е рижимът на валежите.Ямбол се характеризира със сравнително ниско количество валежи от 541 мм. Годишните валежи в Ямбол е с минимум през зимния период 121 мм, средни през пролеттния период - 138 мм есения период 129 мм с максимум през лятния период - 153 мм.Ямбол се отличава с доста по-слаби валежи от средните за България. Средногодишно падат 541 мм (за България годишните валежи са 650 мм).

Един от важните фактори за климата, влияещи върху степента на разсейване на атмосферните примеси е скоростта на вятъра и честотата на случаите на "тихо" време и със скорост под 1 m/s. Ямбол се намира в област с ниска - 30% повторяемост на тихо време и вятър под 1 m/s. Това са доста добри условия за разсейване на атмосферните замърсители за страната.

През по голямата част на годината в Ямбол преобладава вятърът,които духа от североизточната част на градът (NE 30,3%, при по- тихо време 31,3%). Наи-голяма скорост на вятъра е през месеците от зимния период - 6,8 м/сек.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg